13. 09. 2016 | Hildegarde Lanstromová

Inkvizitor (The Inquisitor)

Thomase Allmana, obtloustlého muže ve středních letech, navštíví v noci podivná postava s maskou v podobě umrlčí lebky. Označí se jako Inkvizitor, a protože Allman promarnil svůj život, je vymazán z historie a nahrazen novým exemplářem.

Kosmik cestuje vesmírem a Lister se vzdělává v historii prostřednictvím komiksu (Listerův výklad řeckých dějin je trochu svérázný). Najednou Kosmik sám od sebe změní směr a zamíří zpět k Červenému trpaslíku. Lister se pokusí převzít řízení, ale najednou začne vysílat blesky a mluvit cizím hlasem: “Zmocnil jsem se člověka známého jako Lister. Nestavte se mi na odpor!” “Co to s ním je? Konečně mutuje?” diví se Kocour. “Řekněte, kdo jste?” ptá se Kryton neznámého.

“Mě strach a hrůza provází. Jsem Inkvizitor. Vaše vozítko je pod mou kontrolou. Doveze vás na vaší mateřskou loď, kde budete postaveni před soud. Každý z vás pronese řeč na obhajobu své existence. Pokud neuspějete, budete vymazáni beze stopy,” hřímá Inkvizitor a pak konečně opustí ubohého Listera.

“Krytone, už jsi slyšel o Inkvizitorovi?” ptá se Rimmer během zpáteční cesty. “Jen různé mýty,” nasadí Kryton melodramatický tón, “strašidelné historky, jež se vyprávějí u blikajícího ohně o půlnoci. Vždy, když se sejdou ošlehaní vesmírní vlci a při lahvince se předhánějí v příhodách, při nichž krev tuhne v žilách!” “Stačilo by říct normálně ano,” usazuje ho Rimmer.

Kryton pokračuje hrůznou historkou o samoopravovacím robotovi, který přežil až do konce věčnosti a teď cestuje s pomocí rukavice času a vymazává darmošlapy, mizery a budižkničemy. Zdá se, že přesně to teď hrozí všem přítomným.

Posádka prochází temným koridorem na Trpaslíkovi, když se před nimi zjeví strašlivá postava Inkvizitora. “Pohleďte a třeste se! Inkvizice začíná. Dokažte, že jste hodni svého života nebo budete celou věčnost pít plnými doušky ze studny nicoty!”

Inkvizitor zmrazí všechny kromě Rimmera paprskem ze své rukavice a pak se i s Rimmerem přenese do nějaké temné místnosti osvícené svíčkami. Rimmer má plné gatě a navíc tváří v tvář Inkvizitorovi, který na sebe vzal jeho podobu, není schopen vymyslet pořádné argumenty proti svému vymazání. Zdá se, že stejně nepříznivě se situace vyvíjí i pro Kocoura, Krytona a Listera. Nakonec stojí všichni čtyři na původním místě v koridoru a čekají na rozsudek.

“Dva z vás se nedokázali stát tím, čím velmi snadno mohli být. Promarnili jste život a tak jste nakonec vůbec nežili.” Inkvizitor zasáhne Rimmera a Kocoura zeleným paprskem a oba zmizí. Lister je vzteky bez sebe, jenže se ukáže, že naopak on a Kryton jsou určeni k likvidaci. Inkvizitor je spoutá k sobě řetězy a začne s procesem mazání.

Ve chvíli, kdy zbývá pouze odstranit zbytečné tělesné schránky Listera a Krytona, zjeví se za Inkvizitorem druhý Kryton se stejnou rukavicí jako má Inkvizitor!

Druhý Kryton uřízne paprskem ve tvaru řetězové pily Inkvizitorovu ruku s rukavicí. Kopne ji ke Krytonovi a Listerovi: “Tak honem! Zvedněte tu rukavici a zmizte!” Oba jsou dost zkoprnělí, když jim jejich zachránce vysvětluje, že je z budoucnosti. Zatímco se vybavují, Inkvizitor zaútočí a rozmašíruje hlavu budoucího Krytona o zeď. Kryton s Listerem začnou utíkat tak rychle, jak jim to řetězy dovolují.

Bohužel útěk po lodi je pro ně trochu složitý, protože už jsou z historie odstraněni, nezná je ani Holly, ani Rimmer s Kocourem, na které záhy narazí. “Nejsme nepřátelé!” přesvědčuje Lister podezíravého Rimmera. “Někde tady pobíhá chlap, co vymazává lidi z historie. Bejvali sme na lodi s váma!”

Rimmer nevěří a chce ho nechat odstřelit. “Fiona Barringstonová!” vyhrkne zoufale Lister. “Když ti bylo patnáct, zašil si se s ní ve skleníku. Slintal si blahem, ale ukázalo se, že si měl ruku v teplým kompostu. Jak bych tohle věděl, kdybych tě neznal?” a pokračuje: “Máš tři bráchy. Johna, Howarda a Franka. Si hroznej skrblík. Si poseroutka všech poseroutků. Strávil si den jako služba na lince důvěry a čtyři lidi spáchali sebevraždu. Tvý druhý jméno je Jidáš, ale řikáš si Jonatán. Podepisuješ úřední dopisy A. J. Rimmer, BPD, což je bronzovej diplom za plavání. Si prolhanej, úskočnej a slizkej prevít s šarmem a společenskou grácií filcky!”

Rimmer je trochu nahlodán, ale když se v koridoru objeví Krytonův a Listerův náhradník, stejně požaduje, aby oba vetřelce zavřeli do basy.

Cesta výtahem je přerušena Inkvizitorem, který už má novou ruku s rukavicí a začne po nich metat laserem. Naštěstí zabije jen náhradního Krytona a náhradního Listera (stejně za moc nestáli).

Kryton s Listerem se uchýlí do Kosmika (Lister má sebou utrženou ruku svého náhradníka, takže útěk je teď snadnější – nechutné). Frustrovaný Lister si vyčítá, že naučil Krytona přerušit svůj program a tím ho dostal do maléru. Naštěstí se Krytonovi povede rozluštit ovládání rukavice času a zbaví je pout.

Inkvizitor zabije Kocoura i Rimmera. Po menší přestřelce se Listerovi povede Inkvizitora zmrazit. Kryton vezme Inkvizitorovi druhou rukavici a začne na ní něco nastavovat. Prohodí si ji s Listerovou a odešle sám sebe do minulosti na záchrannou akci. Lister zatím pověsí rozmrzlého Inkvizitora nad propast a zachrání mu život a vrátí rukavici. Je přesvědčený, že ho teď Inkvizitor nemůže vymazat, ale ten je jiného názoru: “Pokud tě vymažu z historie, tak jsi nikdy neexistoval a nemohls ohrozit můj život. Takže tě můžu smazat bez rizika.” Stiskne něco na rukavici, ale místo smrtícího úderu pro Listera je uvězněn v oranžovém obalu a začne mizet. “Jo,” směje se Lister, “Starej trik se zpětným plamenem rukavice času. Právě sis koupil lístek na věčnost, ty jeden bezbožnej ubožáku!”

Inkvizitor se vypaří a všechno se postupně vrací zase do původního stavu. “Řekl bych, že je vhodná chvíle, abyste mi podal ruku, pane” usmívá se Kryton. “Chceš podat ruku?” ušklíbne se Lister. “Mám lepší nápad,” vytáhne z bundy ukrytou ruku, “Podám ti hned tři!”

předchozí díl | scénář | následující díl
zpátky na seznam

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *