17. 07. 2017 | Hildegarde Lanstromová

Direktivy

Zde je seznam direktiv Vesmírného sboru, Charta národů a tzv. Rimmerovy direktivy.

Direktivy Vesmírného sboru

# 5 (v české verzi) – nebyla přesně vyřčena

All vessels of the Jupiter Mining Corporation fleet are obliged to carry a back-up computer to replace the primary computer, if the primary computer contravenes Article 5 – gross negligence leading to the endangerment of personnel.
V případě hrubé nedbalosti hlavního počítače vedoucí k ohrožení posádky jsou všechny lodě Jupiterské důlní společnosti povinny mít záložní počítač, který nahradí počítač hlavní.  
(11. Queeg)

# 169 – nebyla přesně vyřčena

A hologram can be turned off when another hologram is more essential to the mission.
Hologram může být vypnut, pokud je jiný hologram v dané situaci užitečnější. 
(28. Karanténa – Quarantine)

# 195

In an emergency power situation, a hologrammatic crew member must lay down his life in order that the living crewmembers might survive.
Při nedostatku elektrického proudu musí hologram na lodi položit svůj život, aby přežili živí členové posádky.  
(22. Bílá díra – White hole)

# 321 (312) – nebyla přesně řečena

All Quarantine berths must provide minimum leisure facilities.
Osoby v karanténě mají právo na minimální rozptýlení. 
(28.Karanténa – Quarantine)

# 497 (597)

When crewmembers do not have credit, food and drink may not be supplied until the balance has been restored.
Pokud někdo vyčerpá kredit, bude mu odepřeno jídlo i pití, dokud účet nevyrovná.  
(11. Queeg)

# 595 – nebyla přesně řečena

If any crew member gets exposed to a disease of some kind, whether scanned or not, must be put in quarantine.
Pokud byl člen posádky vystaven nebezpečí nákazy, musí být, nehledě na screening, umístěn na 12 týdnů do karantény. 
(28. Karanténa – Quarantine)

# 596

The crew’s files are for the eyes of the Captain only.
Ke složkám posádky může pouze kapitán.
(54. Zpátky na Zemi II – Back to Earth II)

# 597 – nebyla přesně řečena

One berth per crew member. (Quarantine quarters)
Na lůžko v karanténě má právo jen ten, kdo je v evidenci. 
(28. Karanténa – Quarantine)

# 699 – nebyla přesně řečena

A crew member may demand a rescreening after five days in quarantine.
Po pěti dnech v karanténě mají osoby právo na nový screening. 
(28. Karanténa – Quarantine)

# 1742

No member of the Corps. should ever report for active duty in a ginger toupee.
Žádný důstojník se nesmí hlásit do služby v zrzavém tupé. 
(31. Psirény – Psirens)

# 1743

No registered vessel should attempt to traverse an asteroid belt without deflectors.
Žádná loď se nesmí pokoušet proletět pásem asteroidů bez deflektorů. 
(31. Psirény – Psirens)

# 5796 – v české verzi vynechána

No officer above the rank of mess sergeant is permitted to go into combat with pierced nipples.
Žádný důstojník nad hodnost podporučíka se nesmí hlásit do boje s piercingovanými bradavkami. 
(31. Psirény – Psirens)

# 34124 – v české verzi 34123

No officer with false teeth should attempt oral sex in zero gravity.
Se zubní protézou se nevěnujte orálnímu sexu ve stavu beztíže. 
(32. Legie – Legion)

# 68250 – nebyla přesně řečena

In dangerous situation is rabbi allowed to perform judaist ritual – sacrifising of live chicken.
V případě nebezpečí je rabínovi dovoleno provést židovský rituál obětování živého kuřete. 
(34. Emocuc ~ Polymorf II – Emohawk ~ Polymorph II)

# 196156

Any officer caught sniffing the saddle of the exercise bike in the women’s gym will be discharged without trial.
Bude-li důstojník přistižen, jak očichává sedlo rotopedu v dámské tělocvičně, bude propuštěn bez soudu. 
(35. Rimmerosvět – Rimmerworld)

# 381286

Neznáme přesné znění – zajišťuje ochranu pro členy Vesmírného sboru.
(70. Timewave – Časová vlna)

# ?

The Space Corps. primary overriding duty is to contact other life forms, exchange information, and, whenever possible, bring them home.
Prvořadou povinností posádky je kontaktovat jiné formy života, vyměňovat si různé informace a pokud je to možné, přivést si je domů.  
(15. Polymorf – Polymorph)

# ? – v české verzi vynechána

All prisoners will be either classified as male or female and placed in the appropriate quarters to prevent gender abiguity.
Každý vězeň musí být klasifikován jako muž nebo žena a umístěn do příslušné části věznice, aby se předešlo pohlavním rozporům.  
(48. Kasandra – Cassandra)

?#  – nebyla přesně řečena

No pets without quarantine can be aboard the ships of JMC.
Na lodích Jupiterské důlní společnosti nesmí být žádné domácí zvíře, které neprojde karanténou. neprojde karanténou.
(51. Pete  2. část – Pete ~ Part 2)

 

Charta národů

# 3943615880932/B – v české verzi 362358892 B

All nations attending the conference are only allowed one car-parking space.
Všechny národy na konferenci mají nárok pouze na jedno parkovací místo.  
(33. Pistolníci z Apokalypsy – Gunmen of the Apocalypse)

# 3943615880932/C – v české verzi 67832 C, nebyla přesně řečena

The right of POW’s to non-violent constraint.
Váleční zajatci mají právo na nenásilné zacházení.  
(33. Pistolníci z Apokalypsy – Gunmen of the Apocalypse)

 

Rimmerovy direktivy

# 271

No chance you metal bastard!
Ani náhodou ty zmetku plechovej! 
(22. Bílá díra – White hole)

# 596

Space Corps Super Chimps performing acts of indecency in zero gravity will lose all banana privileges.
Superšimpanzi Vesmírných sborů, kteří v nulové gravitaci páchají nemravnosti, ztrácejí nárok na banány.
(54. Zpátky na Zemi II – Back to Earth II)

# ?

Never tangle with anything that’s got more teeth than the entire Osmond family.
Nikdy si nezahrávej s ničím, co má víc zubů, než Addamsova rodina.  
(15. Polymorf – Polymorph)

#? 

No crew-member should floss his teeth with the E-string of his guitar, after spraying the entire contents of his sugar puff sandwich all over his superior’s bunk. 
Člen posádky si nesmí čistit zuby e-strunou ze své kytary, poté, co zasviní postel nadřízeného obsahem svého sendviče. 
(28. Karanténa – Quarantine)

 

Comments are closed.